Naziv projekta: Panona net – model upravljanja destinacijom

Specifični ciljevi Programa: Da se ojača, diverzifikuje i integriše prekogranična turistička ponuda i bolje upravljanje imovinom kulturne i prirodne baštine

Datum početka 01.05.2019
Datum završetka 30.04.2021

Projekat podržan je od strane Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije i Evropske Unije.

Glavni cilj projekta je diverzifikacija i integracija prekogranične turističke ponude aktivnog i kulturnog turizma kroz zajedničku platformu za upravljanje destinacijama i DMO poslovni model. Gradiće se na postojećoj ponudi, poštujući resurse i potencijale ciljnih područja, dodajući nove sadržaje, poboljšati kvalitete turističkih usluga i uskladiti ih sa novim trendovima i zahtevima tržišta.

Zajednički izazovi:

 1. nedostatak saradnje među pružaocima turističkih usluga
 2. nedovoljno integrisani tematski turistički proizvodi
 3. nedostatak DMO-a koji razume trendove na tržištu i stvaranje savremenog turističkog paketa
 4. nedostatak jasnog ciljanja i on-line marketinga
 5. loša infrastruktura i nizak nivo posebnog ulepšavanja.

Nova rešenja:

 1. integracija različitih specijaliziranih turističkih proizvoda u višednevne pakete, koristeći postojeću infrastrukturu, usluge, organizacije
 2. stvaranje novog poslovnog modela on-line turističke agencije zasnovane na CB platformi pružatelja turističkih usluga i drugih organizacija za podršku
 3. uvođenje i razvoj novog modela upravljanja preduzeća Fair Shares

Glavni rezultati projekta koji će se stvoriti:

 1. Integrisana CB (prekogranična) karta dobrobiti, aktivne i kulturne turističke ponude
 2. Plan tržišnog pozicioniranja Panona ture
 3. 9 Novo integrisanih turističkih proizvoda
 4. Organizovano 9 specijalizovanih turističkih događaja
 5. Uspostavljena specijalna turistička agencija za upravljanje destinacijama
 6. CB prekogranični destinacijski menadžment platforma

Glavne ciljne grupe:

40 pružaoci turističkih usluga + 20 kulturni, planinarski klubovi i organizacije civilnog društva koji usvajaju nova tržišta.
20 turistička udruženja, klasteri + 20 Lokalne vlasti učestvuju u zajedničkoj prekograničnoj platformi, usvajaju nove proizvode i usluge.
Ovo prekogranično partnerstvo stvoreno je kako bi partnerima osiguralo stručno znanje i kapacitete za razvoj integrisane prekogranične turističke ponude i modela upravljanja prekograničnim destinacijama.