Kratka istorija klastera

Ideja o osnivanju klastera je osmišljena 2007 godine da bi klaster bio registrovan januara 2008 godine u Pokrajinskom sekretarijatu kulture, jer je jedino tako mogao biti formalizovan. 2012 godine prilikom promene Zakona o fondovima, klaster je zadržao svoj naziv ali je svrstan u fondacije.

Osnovna delatnost klastera je generisanje prethodnih istraživanja u domenu turizma i oblastima koje imaju dodirne tačke sa turizmom radi turističke valorizacije resursa mikroregiona, putem projekata. Saradnja sa drugim regionima i prenos dobre prakse, obuke, osmišljavanje turističke ponude stvaranjem tura i ruta su deo najvažnijih ciljeva klastera.

Klaster obuhvata relevantnu ugostiteljsko-turističku ponudu mikroregiona. Članovi klastera su MSP i mikropreduzeća sa visokim nivom kvaliteta usluga koje pružaju. Ona nemaju pojedinačno kapaciteta da se pored svoje osnovne delatnosti bave istraživanjem, ali se kao značajne tačke na turama i rutama uključuju u turističku ponudu. Pored navedenih organizacija klaster ima nekoliko potpornih članova od kojih su najvažniji: TIMS-Fakultet za sport i turizam Novi Sad, Udruženje Eco-life za eko turizam, Udruženje eksperata za ekologiju Rihard Čornai Subotica, kao i druga udruženja i ustanove sa kojima klaster ima potpisane sporazume o saradnji. Tokom prošlih godina klaster je konkurisao na konkurse Ministarstva privrede, Pokrajinskog sekretarija za privredu i skoro svake godine dobio za neke istraživačke aktivnosti i razvoj klastera podsticajna sredstva za projektne ideje. Iz EU fondova, klaster je bio uspešan u aplikacijama:

  • SEE projekat ATRIUM
  • IPA CRO-SRB projekat EXPLORE
  • Dunavska strategija projekat ECO VELO TOUR
  • RCC projekat Rute jahanja kroz Balkan
  • IPA CRO-SRB projekat Panona net.

Sopstveno učešće u implementaciju projekata iz EU fondova klaster je dobio od Pokrajinskog sekretarijata za finansije.

U okviru svih projekata rezultati su bili novi turistički proizvodi, tematski turistički putevi, ture i rute u koje su uključeni članovi klastera, ali i drugi ponuđači usluga iz regiona Bačke i Banata. U okviru projektnih aktivnosti okupljaju se eksperti i stručnjaci raznih profila sa kojima klaster sarađuje. Studije i tematske turističke strategije kao deo rezultata projekata obuhvataju veliki broj informacija, podataka, mapa za pojedine vidove turizma, na osnovu kojih receptivne turističke agencije mogu sačiniti različite turističke pakete, aranžmane.