Projekat EXPLORE CRO-SRBIzvanredno zadovoljstvo našeg regiona-zajedničke gastro, eko i rekreacione rute Hrvatske i Srbije koji se realizuje na teritoriji Istočne Slavonije i Severne Bačke, a podržan je od strane Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije i Evropske Unije. Cilj projekta je da podstakne razvoj turizma u regionu uticajem na veštine i kapacitete zainteresovanih strana i operatera sektora, valorizovanjem turističkih potencijala regiona, poboljšanjem organizacije ponude u hrvatskom i srpskom prekograničnom regionu, stvaranje zajedničke ponude turističkih proizvoda / usluga, kao i podsticanje ekonomskog razvoja i efektivno povećanje konkurentnosti regionalnog turističkog sektora, kroz pružanje zajedničkih alata za upravljanje destinacijama ciljnoj grupi. Ključni rezultati su zajednička e-klaster platforma, tri prekogranična turistička proizvoda / rute, obrazovani akteri, povećanje očekivanog broja posjetilaca. Glavne ciljne grupe su lokalne javne vlasti, interesne grupe, uključujući NVO, MSP i širu javnost. Dodatna vrijednost su obogaćena turistička ponuda, zajednička promocija i povećana kompetentnost učesnika i korisnika. Projektni partneri su Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o., Turistički klaster "Slavonska košarica", Regionalna razvojna agencija Panonreg iz Subotice i naš klaster.

Kao projektni partneri prvi aktivnost za koji smo zaduženi je bio okrugli sto, održan 13.10.2017. godine na Šupljaku, u Furioso Parku Avanture na temi: diskusija u vezi izrade studija istraživanja od strane stručnjaka iz prakse.


Naš sledeći glavni aktivnost je bio okrugli stol fokus grupe koja je održana 15.03.2018 god. u sali za sastanke na adresi Klastera u Subotici.
Prisutni: 19 turističkih stručnjaka i eksperata

Tema: anlaliza budućih turističkih proizvoda po projektu EXPLORE CRO-SRB, metodom SWOT analize i diskusijom.

Pored izrađene SWOT analize, sa aspekta prisutnih diskutovalo se najviše o potencijalnim resursima koji nisu ni približno iskorišćeni za turističke proizvode.


Nakon prikupljanja i analize podataka o gastronomskoj, ekoturističkoj i rekreativnoj ponudi u regionu izrađena su 3 studija koja detaljno opisuje novi formirani gastronomski-, rekreativni- i ekoturistički pravac sa svim relevantnim informacijama.

Studije su dostupni na sedištu klastera.


Jedan od značajnijih aktivnosti projekta je bio studijko putovanje u Toskanu od 11.og do 15.06.2018. godine.

Cilj putovanja: upoznati primere dobre prakse za turističke proizvode gastro, eko i rekreativnog turizma, koji se mogu primeniti na projektnu teritoriju, pronaći sličnosti i razlike koje se mogu upotrebiti pri implementaciji turističkih ruta.

Projektni tim je posetio kontinentalnu oblast toskanske regije i to okolinu i gradove Piza, Luka, Siena, San Điminjano, Firenza , regiju Kjanti , poznatu po vinsko-gastronomsko turizmu i maslinarstvu, u povratku selo Regolo i Padovu. Smeštaj tima je bio u Montekatini terme, odakle su se sve destinacije mogle za relativno kratko vreme dosegnuti.

Toskana se smatra za veoma razviju i komercijalizovanu teritoriju različitih turističkih proizvoda. Turistički proizvodi koji čine osnovnu ponudu regije Toskane su istorijsko-kulturno-umetničko nasleđe, verski putevi, vinski putevi i putevi maslina sa gastronomijom, sve to upotpunjeno mnogim manifestacijama. Na nju se oslanjaju urbani ekološki koridori, rekreativni turizam, aktivnog korišćenja slobodnog vremena, turizam specijalnih interesa, i drugi turistički proizvodi koji su integrisani u osnovnu ponudu.