EcoVeloTourProjekat: Podsticanje unapređenog planiranja ekoturizma duž mreže Eurovelovog biciklističke rute u Dunavskoj regiji

Akronim: DTP2-055-2.2 – EcoVeloTour

Projekat je podržan od strane Dunavskog transnacionalnog programa i Evropske Unije.

Rezime: EcoVeloTour olakšava razvoj održivog turizma u Dunavskom regionu duž EuroVelo rute putem poboljšanog, svesnog i ekološki zdravog okvira upravljanja turističkim destinacijama i proširivanjem biciklističkog turizma, razvijajući susedne regione van EuroVelo rute. Regioni će pretvoriti u kapital kulturno i prirodno nasleđe, integrisanjem okvira usluga ekosistema u planiranje ekoturizma, koji omogućavaju pažljivo održavanje visokih odredbi ekosistema koje doprinose dobrobiti regiona, uključujući dugoročne aktere u ekoturizmu. Okvir će biti snažno podržan smernicama za održivu mobilnost, koji je ključni element u sveobuhvatnom planiranju ekoturizma, posebno u slučaju biciklističkog ekoturizma. Štaviše, sveobuhvatno istraživanje tržišta pomoći će širem podunavskom regionu da bolje proceni potencijale i puteve u razvoju ekoturizma.

Regionalne strategije ekoturizma razrađivat će se na osnovu razvijenog okvira i dobre prakse, studija o ekoturizmu, zelene mobilnosti, razmene znanja, potencijalnog mapiranja usluga ekosistema u pilot područjima, intenzivne saradnje ključnih aktera, analize i sudelovanja interesnih grupa, interakcija učenja (uključujući e- learning) na regionalnom i transnacionalnom nivou. Implementacija strategija počinje tokom radnog veka projekta, uključujući i mala ulaganja. Pristup odozdo prema gore, prikupljeno iskustvo sa lokalnog nivoa rezultiraće u preporukama politici koja će osigurati kapitalizaciju rezultata projekta na nivou kreatora politike.

Ishodi (rezultati) su sledeći: (i) transnacionalni alati za razvoj i upravljanje ekoturizmom: poboljšani okvir za razvoj ekoturizma i smernice za planiranje mobilnosti, transnacionalno istraživanje tržišta, preporuke politici, mobilna aplikacija za ekoturizam, platforma za e-učenje; (ii) pilot strategija regionalnog ekoturizma; (iii) transnacionalne interakcije učenja.