Balkan Riding Routes

Dana 09.11.2018. godine počela je implementacija projekta „Jahačke staze preko Balkana” koji se realizuje u Vojvodini i Bosni i Hercegovini, a podržan je od strane Regional Cooperation Council – RCC i Evropske Unije. Projekat se realizuje u partnerstvu Fonda turističkog klastera mikroregije Subotica-Palić i ROTOR organizacije za razvoj turizma regije Doboj.

Tokom projekta planirane su aktivnosti: mapiranje imanja / konjskih centara / preduzetnika koji pružaju usluge jahanja, priprema studije izvodljivosti o stazi za jahanje u Bosni i Hercegovini i Vojvodini, označavanje staze jahanja i kreiranje promotivnog materijala.

Cilj projekta je stvoriti novi turistički proizvod dvaju zemalja, koji će privući više posjetioca i turista u ove regije. Kao specifičan cilj projekta razviće se jahačka staza od Vojvodine do Bosne i Hercegovine. Staza jahanja obuhvata više od 50 lokacija u dvije zemlje. Nadalje, saradnja učesnika sa obe strane pridonese upoznavanju kulturne i prirodne baštine regija, kao i upoznavanje sa domaćim i stranim posetiocima. Naredni cilj ovog projekta je omogućiti poljoprivrednicima, uzgajivačima konja, konjičkim centrima i drugim pojedincima koji rade s konjima, koji nemaju adekvatne izvore prihoda, da se pridruže ovoj stazi i na taj način ostvare dodatni prihod na temelju vlastitih sredstava, i eventualno učešće u follow-up aktivnostima i zajedničkim nastupima prema donatorima.

Glavna ciljna grupa projekta su turisti iz zemalja partnera i instranstva, uglavnom iz zapadne Evrope. Sekundarna ciljna grupa su osobe koje se pojavljuju na tržištu konjičkog turizma sa svojim radom i uslugama kao dodatni tržišni akteri. U trećoj ciljnoj grupi projekta nalaze se poljoprivrednici koji su izgubili konkurentnost zbog promijenjenih tržišnih i poljoprivrednih uslova i koji su dostigli kraj procesa društvene marginalizacije.

Projekat „Jahačke staze preko Balkana” će doprinijeti obogaćenju turističke ponude u Bosni i Hercegovini, većoj posjeti turista zainteresovanih za ovaj vid turizma, i upoznavanju prirodne i kulturno-istorijske baštine ovog područja.

Prezentacija

Dana 23.02.2019 godine na Međunarodnom Sajmu Turizma u Beogradu bila je održana prezertacija projekta pod nazivom „Jahačke staze preko Balkana” koji je podržan od strane Regional Cooperation Council – RCC i Evropske Unije.
Prezentaciju je održala Izabel Lanji Hnis direktorica Fonda turističkog Klastera mikroregije Subotica-Palić.


Provided by the RCC Tourism Development and
Promotion Project’s Grant Programme
The Project is funded
by the European Union