O nama

Osnovna delatnost klastera je generisanje prethodnih istraživanja u domenu turizma i oblastima koje imaju dodirne tačke sa turizmom radi turističke valorizacije resursa mikroregiona, putem projekata. U okviru projektnih aktivnosti okupljaju se eksperti i stručnjaci raznih profila sa kojima klaster sarađuje. Saradnja sa drugim regionima i prenos dobre prakse, obuke, osmišljavanje turističke ponude stvaranjem tura i ruta su deo najvažnijih ciljeva klastera.